Header

Afspraken Veilig Sporten

Afspraken Veilig Sporten

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Als sporter, trainer, coach en/of scheidsrechter zorg jij daarom dat het ook leuk blijft! Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. Binnen onze vereniging gaan wij respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn.

Daarom houden wij ons binnen de vereniging aan de gedragscodes zoals deze door Centrum Veilig Sport Nederland zijn vastgesteld:

 

Aanvullend hebben wij als vereniging enkele afspraken:

Vrijwilligers

Scheidsrechter en wedstrijddagen

Zaal en materialen

Kleding

 

Zijn er toch problemen? Probeer er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet vraag dan om hulp bij de trainer/coach om te bemiddelen of neem contact op met de jeugdcommissie, technische commissie, vertrouwenspersoon of het bestuur.