Header

Bestuur

Bestuur van VC Verrekijker

Het bestuur bestaat uit de voorzitter (en vicevoorzitter), een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur die geen specifieke functie of taak hebben, worden ‘algemeen lid’ genoemd.

Het bestuur is als enige bevoegd om beleid te formuleren in een rechtspersoon. Het bestuur is belast met het welzijn en de continuïteit van een rechtspersoon en geniet op dit gebied een, behoudens wettelijke voorwaarden, onbegrensde autonomie. Het bestuur kan derhalve niet worden beperkt door een besluit of instructies van de ledenvergadering. Onze club heeft een algemeen bestuur die wordt begeleid door zijn commissies voor het goed laten verlopen van alle wensen van de leden van de club.

Voorzitter: Anne Mattheeuwse
Penningmeester: Britt Broeders
Secretaris: Guy Bertholon
Algemeen lid: Ivo Damen
Aspirant lid: Naomi van Grinsven

Vrijwilliger(s)

Onze vereniging bestaat voor 95% uit vrijwilligers. Dit houdt in dat zij hun vrije tijd besteden aan het draaiende houden van onze vereniging. Wij proberen vragen en problemen zo snel als mogelijk aan te pakken, maar dit gebeurt altijd in overleg. Dat wil dan ook zeggen dat het niet altijd mogelijk is om binnen 1 dag te reageren. Als u een vraag aan ons stelt of ons een probleem voor legt en u krijgt niet direct reactie, dan mag u er vanuit gaan dat wij hier wel mee bezig zijn. Wij proberen te reageren op een zo kort mogelijke termijn echter wel binnen 1 week. Voor problemen die direct bespreekbaar gemaakt dienen te worden en zo snel mogelijk opgelost, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de voorzitter van onze club Anne Mattheeuwse 06-11 89 05 68.