Header

Jeugdcommissie

Jeugdcommissie van VC Verrekijker

Zoals de naam het eigenlijk al zegt, onze commissie regelt bijna alles met betrekking tot onze jeugd.

De huidige JC bestaat uit de volgende leden:

  • Cindy Witlox
  • Merle Neggers
  • Danique de Bie

Mini’s

Volleyballen kan al vanaf 5 jaar. Speciaal voor de jongste jeugd is het “circulatie mini volleybal” (CMV) ontwikkeld. CMV kent 6 niveaus, hoe hoger het cijfer hoe hoger het niveau. Hoe hoger het niveau des te meer lijkt het spel op het echte volleybal. In dit vereenvoudigde volleybalspel leren kinderen vooral balvaardigheid en teamspel. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de motoriek en de kinderen vinden het prachtig! Gooien, vangen, rondrennen en natuurlijk: De punten!
Mini’s spelen hun wedstrijden in toernooi vorm op zondag. Dit is 7 of 8 keer per seizoen, gemiddeld 1 keer per maand bij verschillende verenigingen in de Kempen. Hierbij wordt om toerbeurten verzocht aan de ouders/verzorgers om de kinderen naar de desbetreffende sporthal te brengen en weer mee terug te nemen. Ook wordt er een schema gemaakt om de wedstrijdshirts en broekjes te wassen.

Voor onze mini’s proberen wij een stabiele basis te creëren betreft trainingen en toernooien. De jongste mini’s trainen 1 keer per week en de oudste mini’s trainen 2 keer per week. De contributie is voor elke mini hetzelfde of deze nu 1 of 2 keer per week traint.

Jeugd

Na het circulatie mini volleybal stromen de kinderen bij de leeftijd van ongeveer 12 jaar door naar de reguliere jeugdvolleybalteams. Hierbij komen een aantal veranderingen kijken. De kinderen spelen nu in een vast team. Het veld is groter en je speelt met 6 personen in het veld. We proberen de teams zo in te delen dat er 9 à 10 personen in een team zitten. Wij proberen alle jeugd teams 2 keer per week te laten trainen. We zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk van vrijwilligers om de training te verzorgen waarbij het niet altijd mogelijk is om een 2de training te organiseren. Wel maken we ons hier sterk voor. De contributie is voor elk jeugdlid hetzelfde of deze nu 1 of 2 keer per week traint.

In de periode medio september tot en met medio april vinden er vrijwel wekelijks wedstrijden plaats. Per seizoen zijn dit gemiddeld 20 wedstrijden en deze zijn op zaterdag. Tijdens de wedstrijddagen waarbij er thuis wordt gespeeld worden alle wedstrijden door onze jeugdleden geteld. Hiervoor wordt een schema gemaakt door de trainer / coach. Ook wordt er net als bij de mini’s een schema gemaakt voor het wassen van de shirts en het rijden naar de uitwedstrijden.

Als er binnen onze vereniging niet voldoende jongens volleyballen om een volwaardig team te maken, kan het zijn dat je als meisje in een jongens team speelt. Helaas is de regel bij de NeVoBo (Nederlandse volleybal bond) zo dat als er ook maar 1 jongen in een team speelt, dit team deel moet nemen aan de competitie als zijnde een jongens team. Wij begrijpen dat dit tot discussie kan leiden maar de regels van de NeVoBo zijn hieromtrent leidend.

We proberen als jeugdcommissie een zo goed mogelijke indeling te maken voor onze teams. We begrijpen dat het vriendje / vriendinnetje verhaal hierin sterk mee kan spelen. Echter kan het in sommige gevallen zo zijn dat wij moeten beslissen om een indeling aan te passen. Dit doen wij altijd in overleg met jeugdcommissie, technische commissie en bestuur. Waar nodig zullen wij ook in gesprek gaan met ouders en kinderen die het betreft.

Jeugdwerving

Om de toekomst van de vereniging veilig te stellen is een jeugdwervingsactie opgestart. Met deze actie wordt getracht het aantal jeugdleden op peil te houden zo niet uit te breiden. De jeugdwerving bestaat uit het geven van volleybaltraining op de verschillende basisscholen in Oirschot, door een gekwalificeerde volleybaltrainer. Deze gekwalificeerde trainer wordt ondersteund door twee vrijwilligers uit de vereniging.

Teamindeling

Jaarlijks is het maken van de teamindeling een belangrijke taak van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie gaat hierbij zorgvuldig te werk. Aan het einde van het seizoen neemt de jeugdcommissie contact op met de trainers en coaches. Samen met hen wordt besproken hoe het huidige seizoen is verlopen en hoe de nieuwe teamindeling er volgens hen uit zou moeten komen zien. Als het nodig is wordt er contact opgenomen met de speler en de ouders. Uitgangspunten zijn dat ieder ingedeeld wordt in een team waar hij of zij thuis hoort. Dat wordt bepaald door leeftijd, behoefte vanuit een team, sportief kunnen en motivatie.

Wilt u contact opnemen met de jeugdcommissie dan kan dat via jeugdcommissie@vcverrekijker.nl.