Header

Technische commissie

Technische Commissie van VC Verrekijker

De technische commissie zorgt voor alle technische zaken binnen de vereniging. Te denken valt hierbij aan teamindeling, trainingstijden, ballen, scheidsrechters, inhuren zaal, inschrijving bij de NeVoBo, maar ook de jeugdwerving.

De huidige TC bestaat uit de volgende leden:

  • Naomi van Grinsven
  • Guy Bertholon
  • Lieke Himpens
  • Cindy Witlox
  • Marieke Mattheeuwse (scheidsrechterscoördinator)

Algemeen

De technische commissie (TC) heeft een aantal taken om de vereniging draaiende te houden. Zo zorgt de TC ervoor dat de zaal ingehuurd wordt, dat de teams en de invulling van de teams geregistreerd worden bij de NeVoBo en dat de scheidsrechters bekend zijn bij de NeVoBo. Daarnaast zijn zij bezig met het opstellen van een beleid voor de langere termijn. Een verhaal op de website is hier een begin van, zodat iedereen weet, wat er wanneer in de TC gedaan moet worden.

Eens in de twee maanden zijn er vergaderingen van de TC. Mocht het vaker nodig zijn om te vergaderen, dan gebeurt dat uiteraard ook. De technische commissie begint met het indelen van nieuwe teams. Dit gebeurt eind april, zodat de teams vanaf 1 mei met de nieuwe teamindeling kunnen trainen. Door al vanaf 1 mei met de nieuwe teamindeling te trainen, wordt de vaak korte voorbereidingstijd op het nieuwe seizoen verlengd. Het bestuur beslist uiteindelijk de indeling voor het nieuwe seizoen. Zodra het nieuwe competitieprogramma bekend is vanuit de NeVoBo, zorgt de TC voor een zaalwacht-, tel- en scheidsrechterschema.

Ballencommissie

Ieder jaar wordt er gekeken hoe de ballen in de ballenkar er aan toe zijn. Deze ballenkar wordt gesloten door middel van een slot. De sleutel hiervan is te vinden achter de bar in het sleutelkastje.

Scheidsrechtercoördinator

Thuiswedstrijden worden door eigen scheidsrechters begeleid (verenigingsscheidsrechter). Elk lid vanaf 18 jaar wordt geacht wedstrijden te begeleiden. Ben je geïnteresseerd om dit eerder te doen, dan is het begeleiden van wedstrijden vanaf 16 jaar mogelijk na hiervoor een toelatingsexamen te hebben gemaakt. Bij interesse kan je jezelf hiervoor opgeven bij de scheidsrechter coördinator. Zodra het competitieprogramma bekend is vanuit de NeVoBo, in augustus, zorgt de scheidsrechtercoördinator voor een indeling van de scheidsrechters. Naast het indelen van de scheidsrechters zorgt deze ook voor een indeling van de zaalwacht en welk jeugdteam er verantwoordelijk is voor het tellen van de wedstrijden op een thuiswedstrijddag. Wil je in contact komen met de scheidsrechtercoördinator kan je mailen naar scheidsrechtercoordinator@vcvverrekijker.nl. Voor het seizoen 2020-2021 wordt deze taak ingevuld door Marieke Mattheeuwse.

Trainercoördinator

De trainers zijn een belangrijke groep mensen binnen de vereniging. Om op de hoogte te blijven van de knelpunten en ontwikkelingen bij het geven van de trainingen zal 1-2x per jaar een gesprek met hen plaats vinden. In deze gesprekken moet duidelijk worden hoe de combinatie team/trainer verloopt, of de trainers het naar hun zin hebben, of er iets door de technische commissie gedaan moet worden etc. En natuurlijk een belangrijke vraag, of ze in het nieuwe seizoen training willen blijven geven. Het houden van deze gesprekken vindt plaats in november/december, zodat tijdig duidelijk is of de TC op zoek moet naar nieuwe trainers.

Alle beslissingen die de TC maakt worden door het bestuur eerst goedgekeurd alvorens te worden gedeeld binnen de club.

Contactpersoon

Guy Bertholon (06-43 40 46 89)
tc@vcverrekijker.nl