Header

Webredactie

Webredactie van VC Verrekijker

De webredactie is nog een vacature. Tot deze is ingevuld zal het bestuur deze taken waarnemen.

Valt je iets op dat niet klopt of aangepast dient te worden neem dan contact op met het bestuur middels bestuur@vcverrekijker.nl.