Header

Vereniging

Over onze vereniging

Onze vereniging heeft een goede sfeer hoog in het vaandel staan. Dat kunnen we samen zo houden.

Bij het regelen van trainers, coaches, zaal en materialen en het organiseren van activiteiten zoals toernooien, feestjes, kamp etc. kunnen we regelmatig een helpende hand gebruiken.
Gelukkig zijn alle leden bereid zich voor onze club in te zetten. Zonder hen zouden een aantal zaken niet mogelijk zijn. Maar ze doen het niet voor niets, het is vooral leuk om met elkaar in een gezellige sfeer de club draaiende te houden. Het vrijwilligerswerk is binnen onze club niet vrijblijvend. Omdat het onmogelijk is een club goed te laten functioneren zonder vrijwilligers, is de steun van leden en ouders onmisbaar. Geef de activiteiten aan waar je je voor wil inzetten bij de activiteitencommissie.
Het wassen van de wedstrijdkleding en het verzorgen van vervoer van en naar wedstrijden wordt hierbij als vanzelfsprekend geacht.